Inför besöket
Vår Fysioterapi/Sjukgymnastik är ansluten till Region Skåne. Det innebär att ett besök kostar 200 kr, frikort och högkostnadsskydd gäller samt att besöken är kostnadsfria för personer under 20 år och över 85 år. Det krävs ingen remiss för att boka tid till våra fysioterapeuter,  men har du en remiss eller operationsberättelse ser vi gärna att du tar med den till det första besöket. Betalning sker med kort eller Swish.

Första besöket
Under det första besöket får du ingående beskriva dina besvär. Därefter genomförs en grundlig undersökning där målet är att komma fram till en klinisk diagnos och bakomliggande faktorer till smärtan. Utifrån undersökningen utformas en individuell behandling- och rehabiliteringsplan gemensamt baserat på dina mål och besvär. Tag gärna med ett par shorts vid undersökning av höft och knä. 

Avbokning
Återbud lämnas senast 24 timmar före bokad tid. 
Uteblivna och sent avbokade besök debiteras dubbel patientavgift (400 kr) i enlighet med Region Skånes regler (läs mer här). Avgiften för uteblivit besök kan ej stämplas in på högkostnadskortet eller räknas in i högkostnadsbeloppet. 

StudioRehab Eslöv
Per Håkanssons väg 38, 241 38 Eslöv

StudioRehab Hörby
Industrigatan 17, 242 31 Hörby